Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesi Açık Rıza Beyanı

Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesi Açık Rıza Beyanı

 

ALTAY GRUP KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI

Altay Grup Klima Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Altay Grup” ya da “Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Müşteri Aydınlatma Beyanı ve Altay Grup Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın sınırları çerçevesinde,

  • Sözleşme görüşmeleri ve sözleşmelerinin imzalanması amacıyla,

özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Altay Grup Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı,

Kabul ediyorum

Kabul etmiyorum*

Veri Sahibi  
Adı Soyadı  
Tarih  
İmza  

 

*İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi rıza beyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve Şirketimizin ticari ve operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.