Blog

Veri Merkezi İklimlendirme Çözümleri Nelerdir?

verimerkeziiklimlendirmecozumlerinelerdir
Veri Merkezi İklimlendirme

Veri Merkezi İklimlendirme Çözümleri Nelerdir?

Veri merkezi olarak adlandırılan ve genellikle büyük ölçekli verilerin depolandığı alanlarda, hassas iklimlendirme sistemlerine duyulan ihtiyaç oldukça büyüktür. Zira bu merkezlerde kullanılan cihazlar, yüksek ısı yaydığı için ortam ısısının yükselmesine neden olmaktadır. Veri depolama cihazlarının ve diğer istasyon cihazlarının yaydığı ısı hem veri merkezlerinde yer alan bilgisayarların ve diğer cihazların olumsuz etkilenmesine hem de merkez içerisinde çalışan insanların sağlık durumlarının etkilenmesine neden olabilmektedir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için veri merkezlerinde hassas iklimlendirme kullanımı neredeyse kaçınılmaz bir hal almaktadır.

Hassas iklimlendirme sistemleri genellikle iç devre ve dış devre denilen iki devre unsurundan meydana gelmektedir. İç devre, sistemin komuta merkezi olarak adlandırılmaktadır. Ortam havasını ve nemini ölçen cihazlardan almış olduğu verilere göre dış devre sistemlerine talimat göndermek ve ortam hava koşullarının istenilen seviyeye gelmesini sağlamak iç devre sistemlerinin görevidir.

Veri Merkezi İklimlendirme Nedir? Neden Kullanılır?

verimerkeziiklimlendirmenedir

Hassas iklimlendirme sistemlerine duyulan ihtiyaç ilk defa 1970’li yıllarda bilgisayarların insan hayatına girmesi ile birlikte başlamıştır. Günümüz bilgisayarlarına kıyasla daha büyük ölçülü olan bu bilgisayarlar, içlerinde yeteri kadar serinletme sistemi olmadığından dolayı çok çabuk ısınıyordu. Bu da bilgisayar sistemlerinin erkenden arız vermesine yol açıyordu. Bu soruna bir çözüm bulabilmek adına hassas iklimlendirme denilen dışsal soğutma yöntemi kullanılmaya başlandı. Bu sistemler, doğrudan bilgisayarı serinletmese de bilgisayarın bulunduğu ortamı istenilen sıcaklık seviyesinde tutarak, bilgisayar sistemlerinin daha işlevsel bir şekilde çalışmasını sağlamıştır.

Hassas iklimlendirme sistemleri, iç ortamların sürekli olarak sabit bir nem ve sıcaklık oranında tutulabilmeleri adına kullanılmaktadır. Ölçme cihazları sayesinde iç ortamın havasını ve nemini sürekli ölçen, istenilen seviyenin altına düşüldüğü zamanda da klimalara gerekli talimatları göndererek iklimin istenilen seviyeye çekilmesini sağlayan otomat sistemlerdir. Bu sistemlerinin bakımlarının düzenli olarak yapılması, uzun süreli kullanabilmek açısından son derece önem arz eden bir husustur.

Veri Merkezlerinde Neden Hassas İklimlendirme Tercih Edilir?

verimerkezihassasiklimlendirme

Veri merkezlerinde hassas iklimlendirme sistemlerinin kullanımını cazip kılan belli başlı durumlar söz konusudur. Doğru bir şekilde montajı yapılan ve ihtiyacı karşılayacak derecede olan hassas iklimlendirme sistemleri, veri merkezlerinde bulunan teknik cihazların ve personelin herhangi bir sorunla karşılaşmadan faaliyetlerini sürdürebilmelerine olanak tanımaktadır. Hassas iklimlendirme sistemlerinin tercih edilme nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • İşlevsellik: Hassas iklimlendirme sistemlerinin kullanımının en temel gerekçesi, bu sistemlerin işlevsel olmasıdır. Soğutma ya da iklimlendirme konusunda bu sistemlerin sunduğu kolaylıklar, alternatif sistemlerin çoğu tarafından yeterince sağlanamamaktadır.

 

  • Enerji Açısından Yüksek Verimlilik: Otomat sistemler olması nedeni ile hassas iklimlendirme sistemlerinin enerji verimliliği yüksektir. El ile ayarlanan klimalar, gerekli dengeyi gözetmeyi zorlaştırmasının aynı sıra; çalışma süresinin doğru belirlenmemesine bağlı olarak daha fazla enerji tüketimi yapmaktadır. Hassas sistemler ise sadece ortamda ihtiyaç duyulan ölçüde havalandırma ya da nemlendirme yapılmasına olanak tanıyarak enerjiden maksimum verimlilik sağlamaktadır.

 

  • Maliyet Düşüklüğü: Hassas iklimlendirme sistemlerinin tercih edilmesinin bir diğer nedeni de bu sistemlerin maliyetinin düşük olmasıdır. İlk kurulum aşamasında yapılan masrafların dışında sonradan herhangi bir ek masraf çıkması söz konusu değildir.

 

  • Esneklik: Hassas iklimlendirme sistemlerinin bir diğer avantajı da esnek olmasıdır. Bu sistemler, veri merkezinin taşınması gibi durumlar neticesinde kolaylıkla başka bir yere sevk edilebilmektedir. Bu da yapılan masrafların ziyan olmaması ve her durumda her ortamda kullanılabilmesi anlamına gelmektedir.

 

  • Bakım Kolaylığı: Hassas iklimlendirme sistemlerinin bakımları da son derece kolaydır. Kolay olan bu bakımların düzenli olarak yapılması, bu sistemlerin uzun yıllar boyunca kullanılabilmesine olanak tanımaktadır.

 

Yükseltilmiş Döşeme Veri Merkezlerine Nasıl Etki Sağlar?

yukseltilmisdosemeverimerkezi

Yükseltilmiş döşeme sistemleri, veri merkezlerinde hassas iklimlendirme sistemlerinin kullanımına büyük katkı sağlamaktadır. Terminal kablolarının ve ısı yayan diğer unsurların ana döşemenin altına alınmasına tanıdığı olanak sayesinde, ortamdaki ısının daha kontrol altında tutulabilir düzeyde olması sağlanmaktadır. Yükseltilmiş döşemenin sağladığı bu katkı, iklimlendirme sistemlerinin daha az çalışmasına ve doğal olarak da enerji tasarrufunun daha yüksek olmasına yardımcı olmaktadır. Ayıca yükseltilmiş döşemeler sayesinde kabloların yüzeyden yürümesi ile ortaya çıkan görüntü kirliliği de ortadan kaldırılmaktadır. İklimlendirme sistemlerinden tam performans sağlayabilmek adına yükseltilmiş döşeme ile birlikte kullanımı önem arz etmektedir.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir