Blog

Hassas İklimlendirme Nedir ve Nasıl Yapılır?

hassasiklimlendirmenedirvenasilyapilir
Hassas İklimlendirme

Hassas İklimlendirme Nedir ve Nasıl Yapılır?

Hassas iklimlendirme sistemlerine duyulan ihtiyaç, ilk defa 1970’li yıllarda ortaya çıkmaya başlayan ve günümüz bilgisayarlarına kıyasla daha büyük boyutlu olan bilgisayarların bulunduğu odalarda hava koşullarının standart hale getirilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Çok fazla ısınan ve hem kendi sistemleri açısından hem de bilgisayarları kullanan kişilerin sağlıkları açısından var olan risklerin ortadan kaldırılması amacıyla bu yöntem ortaya çıkmıştır. Sonraki yıllarda da sürekli olarak geliştirilerek farklı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır.

Hassas iklimlendirme; bir ortam içerisinde hava sıcaklığının, nemin, filtreli temiz havanın belirli standartlarda kalmasını sağlayabilmek için kullanılan donanımlara verilen isimdir.

Hassas iklimlendirme sistemleri iç devre ve dış devre olmak üzere iki farklı parçadan meydana gelmektedir. Özel olarak tasarlanmış mikroişlemcilerin kontrolü altında çalışan hassas iklimlendirme sistemleri, odada ihtiyaç duyulan ortamın yaratılabilmesi adına sürekli ölçüm yaparak gerekli talimatları iklimlendirme sistemlerine yani klimalara aktarmaktadır. Hassas iklimlendirme sistemlerinin yeteri kadar verimli çalışmadığı durumlarda, bilgisayarların ya da farklı sistemlerin zarar görmesi söz konusudur. Ayrıca insan sağlığı açısından da olumsuzluk arz eden bazı durumlar söz konusudur.

Laboratuvar iklimlendirme çözümleri için sitemizde bulunan ilgili çözüme buradan ulaşabilirsiniz: Laboratuvar İklimlendirme Cihazlarımız

Hassas İklimlendirme Nedir?   

hassasiklimlendirmenedir 

İlk ortaya çıktıkları dönemde büyük ve çok ısınan bilgisayarlar sistemlerini kontrol altında tutmak için kullanılan bu sistemler, giderek daha yaygın hale gelmiştir. Sürekli ortam havasını, sıcaklığını ve nemini ölçen sensörlardan aldığı verileri analiz eden bir işlemcinin verdiği talimatlar ile ortamın istenilen havaya sahip olmasını sağlayan bu sistemler, endüstriyel alanlar başta olmak üzere çok farklı kullanım alanlarına sahiptir.

Hassas iklimlendirme sistemlerinin kullanıldığı alanlar arasında veri merkezleri, laboratuvarlar, cam sanayi, oteller, üniversiteler, fabrikalar, havalimanları ve hastaneler ilk sıralarda yer almaktadır. Sıcak havadan olumsuz etkilenen cihazların bulunduğu yerlerde ya da pencere ile havalandırmanın mümkün olmadığı ve mümkün olan yerlerde de hassas ölçülerin kaçırılmasının yaratacağı zararlardan kaçınmak adına hassas iklimlendirme sistemlerine duyulan ihtiyaç büyüktür. Ancak adından da anlaşılacağı üzere bu sistemler son derece hassas yapıya sahiptir. Bu yüzden de hassas iklimlendirme seçimi yaparken doğru sistemi seçmek ve ihtiyacı karşılayacak nitelikte bir sistemi kullanıma almak gereklidir. İklimlendirmenin yeterli olmadığı durumlarda ortamda istenmeyen durumların ortaya çıkması söz konusu olduğu gibi; tam tersi gereğinden fazla ısıtma ya da soğutmanın olması da aynı etkiyi yaratacaktır.

Veri merkezi iklimlendirme seçeneklerimiz için sitemizde ilgili çözüme göz atabilirsiniz: Veri Merkezi İklimlendirme Çözümlerimiz

Hassas İklimlendirme Uygulamalarında Nelere Dikkat Edilmelidir? 

hassasiklimlendirme

Hassas iklimlendirme sistemlerinin seçimi ve kullanımı esnasında birtakım hususların dikkate alınması, bu sistemlerden maksimum verimlilik elde edebilmek açısından önem arz etmektedir. Bu hususları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Amaca Uygun Cihaz Seçimi: Bu sistemi seçerken dikkat edilmesi gereken hususların başında kullanım amacına uygun cihaz seçimi gelmektedir. Kullanım amacını tam olarak karşılamayan cihazlar, iklimlendirme işleminin başarısız olmasına ve dolayısıyla da ortamda istenmeyen durumların meydana gelmesine yol açabilmektedir.

 

  • Sistem Yedekleme: İklimlendirme cihazlarının seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de sistemin yedeklenebilir olmasıdır.Muhtemel olası sorunlar karşısında sistemin durmadan çalışmaya devam edebilmesi adına otomatik yedekleme yapabilme kabiliyeti olan sistemlerin seçilmesi önem arz etmektedir.

 

  • Doğru Voltaj Akımının Sağlanması: İklimlendirme sistemlerinde elektrik akımının yüksek olması ya da düşük olması, sistemin verimsiz çalışmasına hatta zarar görmesine neden olma potansiyeli bulunan bir durumdur. Bu yüzden de sistemin gerektirdiği ölçüde voltaj akımının sağlanmasına ve aksi durumlarda voltaj dengeleyici aletlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

 

  • Hassas Klimaların Doğru Montaj Edilmesi: Hassas iklimlendirme sistemlerinin en önemli parçalarından biri klimalardır. Ana işlemciden aldıkları talimat ile çalışan klimaların görevlerini tam anlamıyla yapabilmeleri için iyi bir şekilde monte edilmiş olmaları gereklidir. Bunun için kullanım kılavuzunda yer alan hususlar takip edilmeli, ayrıca klimaların odada en verimli hava dağılımını sağlayacak şekilde konumlandırılmasına da özen gösterilmelidir. Bunu sağlayabilmek adına birtakım ölçümlerin yapılması da mümkündür.

 

  • Sistem Bakımlarının Zamanında Yapılması: Tüm teknik sistemler açısından bakım yapmak önemli bir ihtiyaçtır. Zira bu sayede sistemler sürekli olarak güncel kalır ve olası sorunların önüne öncesinden geçilmiş olur. Hassas iklimlendirme sistemlerinin de kılavuzlarında belirlenen belirli aralıklarla bakımlarının yaptırılması önem arz eden bir durumdur. Bu bakımlar yetkili servise ya da bu konuda deneyimli bir servise yaptırılmalıdır.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir